Radio drama
Medeja 01 S

Photo: Jason and Medea charming the sleepless dragon of the golden fleece. Giovanni Battista Crosato. (1697-1756)

Žan Anuj: Medeja

Još od Euripida Medeja je ime koje se u našoj svesti veže za najveći tabu u mitologiji žene, čak i za one koji jedva da išta o njoj znaju. Medeja je drugo ime za čedomorku. Razlozi se tope pred nezamislivošću čina. Svaki put kada je spomenemo epohe se rastaču, zidovi vremena se lepe jedan uz drugi i njena ruka svaki put ponovo posegne za mačem iza kojeg ostaju dva beživotna tela. Skrećemo pogled, jer je nedozvoljena, ruši poredak koji omogućava red u kosmosu. Takvo čitanje nas nagoni da je zauvek držimo proteranom, poput Meduze, njihova jedina funkcija je da stoje kao opomena, horizontalna linija koja omogućava vertikalni poredak, još od trenutka kada je pelaški mit o postanku sveta zamenjen olimpijskim, otkada je razigranu plodnost haosa zamenio red kosmosa. Ako priznamo toliko onda moramo priznati da je u toj jednostavnoj jednačini ključan rod i uloge koje mu pripadaju.

Oceni 5