Davno sam ti legao
Okrv 21 S

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Zapis o vremenu

Davno sam ti legao
I dugo ti mi je
Ležati

Davno
Da trava mi kosti

Davno
Da crvi mi meso

Davno
Da stekoh tisuću imena

Davno
Da zaboravih svoje ime

Davno sam ti legao
I dugo ti mi je
Ležati

Oceni 5