Samo ime da mi ne pominješ
Erwii 01 S

Photo: Elliott Erwitt

Zavještanje

Da oplakuješ

moje odsustvo

sa površine stvari.
Da postaviš zamke, omče i klopke
i povrh svega da postaviš
visoke orbite od kosti
za doček
usamljenih i lebdećih očiju
po vazduhu
od prije zore.
Da dovodiš pjevače
da te muzičkim instrumentima
podsjete na anđeoski falus.
Da dovodiš dresirane životinje,
da dovodiš melanholične grbavce,
da doneseš i prospeš
krčage vina.
Samo ime
da mi ne pominješ,
samo ime, ne.
Jer bi tada
planulo oko njega
tijelo
koje više nećeš prepoznati.
Samo ime
da mi ne pominješ,
jer ono ima
beskonačnost tijela
i ono bi moglo da pokaže
onog
kojeg ti ne poznaješ.

Oceni 5