Vrlo kratka priča
Pokri22

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Zdravi kosturi u vojsci živih mrtvaca

„Gde je nekromanser?“, zaurlao je heroj.

„U besplatnoj bolnici“, odgovorio je goblin.

„Sakuplja duše umrlih?“

„Ne, on je upravnik. Leči ljude“.

„Zašto?“

„Kaže da su mu potrebni jaki kosturi za vojsku živih mrtvaca“.

„A-ha! A za kad je zakazano podizanje iz mrtvih?“

„Sprema se već stolećima, leči bolesne, polomljene“.

Ili u originalu:

"Where's the necromancer?" growled the hero.

"The free hospital," said the goblin.

"Harvesting the dying?"

"No, he runs it. Heals people."

"Why?"

"He says he wants good skeletons, when he raises his army of undead."

"A-ha! When will he do that?"

"He's been healing for centuries."

*Preveo i prilagodio XXZ magazin

Oceni 5