Nervi su tišine u trenutku sečene
Trainna 02 S

Photo: Slobodan Jovičić/eramedia.rs

Željeznička stanica

igra krik lom

kotrlja se čujem na klupi

ipak šta je to? Nervi su tišine
u trenutku sečene

čitaj spokojno
obletanja
novine
gledaju ko prolazi

ne znam
da li sam sam
svetlost osluškuje
ali sa koje
strane i zašto

let ptice koja gori
moja je muška snaga pod svodom
tražim sklonište u plamtećem dnu
po kome lete rubini

svoju dušu dao sam
kamenu belom
bogu bez reklame
sažetom i mudrom

u prijateljstvu red
reći: bol ognja
zacrnio je moje oči
i ja ih bacih u slap

otići
vidi moje lice
u krugu večeri ili u torbi
ili u kavezu sneg

ja odlazim večeras
varnica plače
u postelji mojoj u fabrici
urlaju psi i jaguari

da li si i ti dao dušu
kamenu grivne
lakrdijaš sa lubanjom duguljastom
brat moj se penje

bejah pošten
sestro beskrajna
završi za ovu
noć

srca apoteka biljaka
otvaraju se na loptastim svetlostima
ali i tečnosti religije zaista
lavovi i pajaci

*Prevod Nikola Trajković

Oceni 5