Naivnost naših nadanja
Fantoma 39 S

Photo: Facebook

Život ne postaje ni lep ni lagan

Naše sanjarije o životu nemaju veze sa životom. Nakon što ga ispravno razumemo, život ne postaje ni lep ni lagan. On to, naprosto, nije i ne može biti. Život je u pravilu težak, a neretko i ružan. Ne ranjavaju nas sami životni događaji nego naivnost naših nadanja. Život je u pravu, a ne mi. Patnja i loši ishodi su sastavni deo života s kojom on ide napred. Jer život je rođen i stvoren na bolu, i kome je do istine, prethodno treba znati da ništa što ne boli nije istinito.

Oceni 5