Kad se vrati čovik siromašni
Buvljak 02 S

Photo: Marija Misita

Zlatan Jakšić: Lumbrela

Kad se iz Amerike vraća bogataš
na kameniti otok naš,
onda se u vaporu vozi silna roba:
dvadeset i dva zlatna zuba
i kvintal droba.

I judi sridnjega stanja,
kad se vratidu iz onega blagostanja,
ne izlazu bez aparata u ruci,
i na sviman su štravagane šjalpe
i široki klobuci.

A kad se vrati čovik siromašni,
gobave škine
(iz one proklete Argentine),
na njemu su sami botuni i šuštine
i sitnarije svake,
kajiši i tirake.
I ka jedina vridnost vela -
neduperona i nova
... lumbrela,

pod kojon izgleda bogatiji i viši
i koja ga tiši,
da je i on, Bogu fala,
doni iz Amerik
ništo kapitala.

Oceni 5